Rtg cyfrowe

W celu lepszej diagnostyki wykonujemy zdjęcia rtg cyfrowe. Radiowizjografia pozwala znacznie zmniejszyć dawkę promieniowania w porównaniu ze zdjęciem rtg konwencjonalnym. Obraz, który uzyskujemy natychmiast na monitorze komputera( z pominięciem procesu wywoływania), może być następnie przetwarzany w celu lepszego uwidocznienia badanych struktur. Zaletą jest również możliwość wielokrotnego kopiowania obrazu.